Share to be shared!

Vietsub - Take me to your heart (MLTR)

"Take Me To Your Heart"

Hiding from The Rain and Snow 
Dấu mình trong lạnh lẽo và cô đơn
Trying to forget but I won t let go
Cố gắng quên đi tất cả nhưng tôi không thể...
Looking at a crowded street 
Lặng nhìn con phố đông người
Listening to my own heart beat 
Và nghe tiếng chính con tim mình đập

So many people all around the world 
Mọi người trên khắp thế giới này
Tell me where do I find someone like you girl 
Nói cho tôi biết nơi tôi biết nơi đâu tôi có thể tìm 1 người như em?
[Chorus:] 

Take me to your heart take me to your soul 
Hãy đưa tôi đến với trái tim em đưa tôi đến với linh hồn em
Give me your hand before I m old 
Hãy đưa tay em cho tôi trước khi tôi trở nên già cỗi
Show me what love is - haven t got a clue 
Hãy cho tôi biết tình yêu là gì - điều mà tôi chưa hiểu rõ
Show me that wonders can be true 
Hãy cho tôi thấy rằng những điều kì diệu ấy có thể trở thành sự thật

They say nothing lasts forever 
Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi
We re only here today 
Và chúng ta chỉ tồn tại ở trong ngày hôm nay mà thôi
Love is now or never 
Tình yêu - bây giờ hoặc không bao giờ
Bring me far away 
Hãy đưa tôi đi thật xa...

Take me to your heart take me to your soul 
Hãy để tôi đến với trái tim và linh hồn em
Give me your hand and hold me 
Hãy đưa tay cho tôi và ôm lấy tôi
Show me what love is - be my guiding star 
Cho tôi thấy tình yêu là gì - hãy là ngôi sao chỉ lối cho tôi!
It s easy take me to your heart 
Thật dễ dàng để em đưa tôi đến với trái tim em!

Standing on a mountain high 
Đứng trên đỉnh núi thật cao
Looking at the moon through a clear blue sky 
Và ngắm nhìn vầng trăng trên bầu trời trong xanh
I should go and see some friends 
Tôi đã đi gặp vài người bạn
But they don t really comprehend 
Nhưng họ không thật sự thấu hiểu....

Don t need too much talking without saying anything 
Điều tôi cần không phải là những câu chuyện vớ vẩn
All I need is someone who makes me wanna sing 
Tất cả tôi cần là 1 người có thể làm cho tôi muốn cất lên tiếng hát!

[Chorus:] 
Take me to your heart take me to your soul 
Hãy để tôi đến với trái tim và linh hồn em
Give me your hand before I m old 
Hãy đưa tay em cho tôi trước khi tôi trở nên già cỗi
Show me what love is - haven t got a clue 
Hãy cho tôi biết tình yêu là gì - điều mà tôi chưa hiểu rõ
Show me that wonders can be true 
Hãy cho tôi thấy rằng những điều kì diệu ấy có thể trở thành sự thật

Bình Luận

Back To Top