Tập Quân Sự lớp 12

Đây là toàn cảnh môn bò, Xem thử cảm giác tập nhá!!!!
Bò ngoài sân khổ quá


Lúc đầu sân ướt nhưng bò như này nên được lau khô

-Download toàn bộ các ảnh gốc trên tại đây
*Hướng dẫn dùng phần mềm giải nén để bung ảnh ra, hãy sửa tên trước khi bung...

PostScript:
-Hình ảnh được lấy trên host của Photobucket...
-Trong suốt thời gian chụp, có một số thằng mad cản trở người thi hành công vụ... vì vậy sưu tầm được rất ít những hình ảnh. mong đây sẽ là những hình ảnh đẹp lưu giữ mãi về sau!!....