Share to be shared!

Sub - You And Me (Bảo Thy)

Bài hát được yêu cầu gửi tặng cả lớp 11A9 trong chương trình quà tặng âm nhạc trên
http://diendan.thpthungnhan.edu.vn
Nhớ lắm cái lúc đó gần đến giờ thể dục. tự dưng loa trường phát ra bài này. nhưng chắc chỉ có mình sướng chứ mấy đứa cùng lớp chẳng biết gì.

kỉ niệm vui buồn.

Bình Luận

Back To Top