Share to be shared!

Người ấy đã đi với thằng khác rồi. :((

Vâng, mình đã nghe bài này khi cô ấy chấp nhận ngồi với đứa khác. và cái cảm giác giật tóc đứa nhỏ đó mà không giải thích cho nó nguyên nhân, ghen với tình yêu đơn phương thật là xấu hổ quá.

 


clip làm chơi.

Bình Luận

Back To Top