Nhảy bao bố - THPT Hưng Nhân 24/03/2013

Tiết mục ngoại khóa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.