Không khí tiết thể dục lớp A9 K45

Hãy cùng lắng nghe những giai điệu trên cây sáo của bạn Tuấn, bí thư lớp ta cũng là người có tài năng nhất lớp về nghệ thuật.


Một số hình ảnh trong lúc giải lao tiết thể dục
Chiêm ngưỡng mông :V
Ồ quay lại rồi
Bên lớp A10


Sau đây là phần thể hiện tài năng của các bạn
Dương
Hoàn
Huệ
Nguyễn Trang
Tiến Tùng