Share to be shared!

Download Cambridge Real Listening & Speaking 1+ 2+ 3+ 4 (Audio + PDF)

Download:
Quyển 1 (Audio)      
Quyển 3 (Audio)      
 
  Link dự phòng:
Đây là bộ luyện kỹ năng 4 cấp dành cho những học viên học tiếng anh đã nắm được các kiến thức cơ bản (dành cho người lớn hoặc thanh niên) nhằm phát triển những kỹ năng nâng cao trong giao tiếp ở mọi nơi như: ở nhà, nơi làm việc, học tập và đi du lịch. Bằng cách đưa ra những tình huống xã hội cụ thể giúp chúng ta nâng cao kỹ năng nghe nói

Bình Luận

Back To Top