Funny bilingual English-Vietnamese jokes - Truyện cười song ngữ P1

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED "I m ashamed of the way we live," a young wife says to her lazy husband who refuses to find a jo...

A HUSBAND WHO NEVER FEELS ASHAMED
"I m ashamed of the way we live," a young wife says to her lazy husband who refuses to find a job. "My
father pays our rent. My mother buys all of our food. My sister buys our clothes. My aunt bought us a car.
I m just so ashamed."
The husband rolls over on the couch. "And you damn well should be," he agrees. "Those two worthless
brothers of yours ain t never give us a cent!" 4. MỘT NGƯỜI CHỒNG KHÔNG BAO GIỜ BIẾT XẤU HỔ
“Em xấu hổ về cách sống của chúng ta,” một ng ườ i vợ trẻ nói với ông chồng lười – người từ chối đ i tìm
một việc làm.” Ba em trả tiền thuê nhà. Má em mua tất cả đồ ăn.Chị em mua quần áo chúng ta. Cô em
mua xe hơi cho chúng ta. Em quá xấu hổ.”
Người chồ ng l ăn tròn trên đ i văng. “Và em nên tiếp tục chỉ trích nữa,” anh ta đồng ý. “Hai ông anh vô
dụ
ng của em không bao giờ cho chúng ta một xu!” 5. THE NEIGHBORS CAN NOT SEE YOU
Having been married ten years and still living in an apartment, the wife would often complain about
anything, as she was tired of saving every penny to buy a "dream home".
Trying to placate her, the husband found a new apartment, within their budget. However, after the first
week, she began complaining again.
"Joel," she said, "I don t like this place at all. There are no curtains in the bathroom. The neighbors can
see me every time I take a bath."
"Don t worry." replied her husband. "If the neighbors do see you, they ll buy curtains." 5. HÀNG XÓM KHÔNG THỂ NHÌN THẤY EM ĐƯỢC
Đã cưới nhau mười năm nhưng vẫn sống trong một căn hộ, người vợ thường phàn nàn đủ thứ vì cô ta mệt
mỏi về việc tiết kiệm tứng xu để mua một “ngôi nhà mơ ước”.
Với cố gắng an ủi vợ, người chồng tìm một căn hộ mới hợp túi tiền của họ. Tuy vậy, sau tuần lễ đầu,
người vợ lại bắt đầu phàn nàn.
“Joel,” cô ta nói, “em không thích nơi này tí nào. Không có tấm màn nào trong phòng tắm. Hàng xóm có
thể thấy em khi em tắm.”
“Đừng lo,” chồng trả lời. Nếu quả thực hàng xóm thấy em, họ sẽ mua màn.” 6. WHERE’S THE SHOE?
One night a fellow drove his secretary home after she had imbibed a little too much at an office reception.
Although this was an innocent gesture, he decided not to mention it to his wife, who tended to get jealous
easily.
The next night the man and his wife were driving to a restaurant. Suddenly he looked down and spotted a
high-heel shoe half hidden under the passenger seat. Not wanting to be conspicuous, he waited until his
wife was looking out her window before he scooped up the shoe and tossed it out of the car.
With a sigh of relief, he pulled into the restaurant parking lot. That s when he noticed his wife squirming
around in her seat. "Honey," she asked, "have you seen my other shoe?" 6. CHIẾC GIÀY ĐÂU RỒI ?
Một buổi tối có một người đàn ông lái xe chở cô thư ký về nhà sau khi cô ta uống hơ i nhiều tại bữa tiệc
chiêu đãi cơ quan. Mặc dù đây là một hành vi vô tư nhưng anh ta quyết định không nói cho vợ- người hay
nổi ghen dễ dàng– nghe.
Tối hôm sau, người đàn ông và v ợ đánh xe đến một nhà hàng. Thình lình anh ta nhìn xuống và nhận ra
một chi ếc giày cao gót ẩn một nửa dưới ghế khách. Không muốn bị chú ý, anh ta đợi tới lúc vợ nhìn ra
cửa sổ trước khi anh ta anh ta hất chiếc giày lên và quăng khỏi xe.
Với một hơi thở nhẹ nhõm, anh ta lái xe vào bãi đậu xe. Chính lúc đó anh ta chú ý thấy vợ loay hoay
quanh ghế ngồi. “Anh yêu,” cô ta hỏi, “ anh có thấy chiếc giày kia của em không?” 7. DUMMY HUSBAND
A man asked his wife, "if you could have anything in the world for one day, what would you want?" "I d
love to be six again," she replied.
On the morning of her birthday, he got her up bright and early and off they went to a local theme park.
What a day! He put her on every ride in the park: the Death Slide, the Screaming Loop, the Wall of Fear,
everything there was! Wow! Five hours later she staggered out of the theme park, her head reeling and
her stomach upside down. Off to a McDonald s they went, where her husband ordered her a Big Mac
along with extra fries and a refreshing chocolate shake. Then it was off to a movie: the latest Hollywood
blockbuster, hot dogs, popcorn, Pepsi Cola and M & M s. What a fabulous adventure!
Finally she wobbled home with her husband and collapsed into bed. He leaned over and lovingly asked,
"Well, dear, what was it like being six again?"
One eye opened. "You dummy, I meant my dress size." 7. NGƯỜI CHỒNG NGỜ NGHỆCH
Một người đàn ông hỏ i vợ :”Nếu em có thể được mọi thứ trên thế giới trong một ngày, em sẽ muốn gì?”
“Em muốn trở lại như hồi sáu,” nàng đáp.
Vào buổ i sáng sinh nhật nàng, anh ta đánh thức nàng dậy rất sớm và họ đi đến một công viên ch ủ đề1à
trong vùng. Đúng là một ngày vui! Anh ta đặt nàng lên mọi thứ trò chơi trong công viên: Đường trượt
Chết người, Vòng nhào lộn Kêu thét, Bức tướng Sợ hãi, mọi thứ! Hết xẩy! Năm tiếng sau nàng lảo đảo đi
ra kh ỏi công viên, đầu óc quay cuồ ng và bụ ng như lộn xuống. Họ đi vào một nhà hàng McDonald,
người chồng gọi một cái bánh kẹp thịt lớn thêm với thịt ram và một ly sôcôla trứng khuấy.Sau đ ó họ đi
tớ i một rạp chiếu phim: bộ phim thành công nhất, mới nhất Hollywood, hot dog, bắp nổ, Pepsi Cola. Quả
là một cuộc chơi tuyệt vời!
Sau cùng nàng đi lo ạng choạng về nhà với ch ồng và đổ sụp xuống giường. Anh ta ngã người và hỏi một
cách âu yếm:” Đấy, em yêu, trở lại như hồi sáu tuổi thì như thế nào?”
Nàng mở một mắt:” Oâi anh ngờ nghệch, ý em muốn nói cỡ áo số sáu.” 8. A NEW MACHINE
The doctor asked the expectant father to try out a machine he had invented that transferred labour pains
from the mother to the father. Billy agreed and the machine was set up. But although it was set to its
highest setting, Billy felt not a twinge.
Later that day he went home to pick up a few items his wife wanted and discovered the milkman lying on
his door step groaning in pain. 8. CHIẾC MÁY MỚI
Một bác sĩ hỏi một người chồng có vợ sắp sinh rằng có muố n thử chiếc máy ông ta mới sáng chế chuyển
cơn đau đẻ từ người mẹ sang người cha không.Billy đồng ý và chiếc máy được cài vào.Nhưng mặc dù
chiếc máy đã chạy hết công suất Billy cũng không thấy đau đớn gì cả.
Sau đó anh ta về nhà để lấy vài thứ vợ yêu cầu và thấy người đưa sữa đang nằm trước cửa rên rỉ đau đớn. 9. DRUNK
Bob visited his friend Joe s house and was amazed at how well Joe treated his wife. He told her several
times how attractive she was, complimented her on her culinary skills and showered her with hugs and
kisses.
"Gee," Bob remarked to his friend, "you really make a big fuss over your wife."
"I started to appreciate her more about six months ago," Joe said. "It has revived our marriage, and we
couldn t be happier."
Inspired by Joe s story, Bob hurried home, hugged his wife, told her how much he loved her, and said he
wanted to hear all about her day. Instead she burst into tears.
"Darling," Bob said, "whatever s the matter?"
"This has been the worst day I ve had for a long time," she replied. "This morning Billy fell off his bike
and hurt his ankle, then the washing machine broke down. Now, to top it off, you come home drunk!" 9. SAY
Bob đến thăm nhà Joe và kinh ngạc trước lối đối xử tố t củ a bạn đối với vợ.Anh ta nói với vợ đến mấy
lần là nàng hấp dẫn ra sao, ca tụng tài nấu ăn khéo léo của nàng và ôm hôn vợ như mưa.
“A,” Bob lưu ý bạn,”anh quan trọng hóa vợ anh lên đấy.”
“Tôi b ắt đầu đánh giá nàng cao hơn từ khoảng sáu tháng nay,” Joe nói.”Điều đó làm sống lại hôn nhân
của chúng tôi, và chúng tôi hạnh phúc đến độ không thể hạnh phúc hơn được nữa.”
Lây cảm hứng của bạn, Bob vội vã về nhà, ôm vợ, nói cho nàng nghe là anh yêu nàng biết bao nhiêu, và
nói anh muốn nghe một ngày nàng làm việc ra sao.Thay vào đó nàng bỗng òa khóc.
”Em yêu,” Bob nói, “Việc gì xảy ra với em vậy?”
“ Đây là ngày tồi tệ nhất của em lâu nay,” nàng đáp.” Sáng nay Billy té xe đạp và bị đau mắt cá, sau đó
máy giặt bị hư. Bây giờ, thêm vào đó, anh lại say xỉn về nhà!”10. HOW TO BUY A PRESENT?
A man walked into a department store and told an assistant he d like to buy a present for his wife.
"Certainly, sir," replied the assistant. "Perhaps a dress or a blouse?"
"Anything," said the man. "And in what colour?" "It doesn t matter." "Size?"
"Immaterial."
Seeing the assistant s confusion, the man explained that whenever he bought his wife something she
would always take it back to the shop and exchange it.
"Why don t you get a gift voucher instead?" the assistant asked him. "Oh no," said the man. "That would
be too impersonal." 10. LÀM THẾ NÀO ĐỂ MUA MỘT MÓN QUÀ?
Một người đ àn ông đi vào một gian cửa hàng và nói vớ i người bán hàng ông ta muốn mua một món quà
cho vợ. “Được, thưa ông,” người bán hàng đáp. “Có lẽ một cái áo đầm hay một cái áo cánh được chăng?”
“Gì cũng được,” người đàn ông nói. “Còn màu?”
“Không quan trọng.” “Cỡ?”
“Chuyện nhỏ.”
Thấy sự lúng túng của người bán hàng, người đàn ông giải thích rằng mỗi khi ông ta mua cho vợ cái gì đó
thì bà ta luôn đem nó trở lại shop và đổi.
“Tại sao ông không mua một phiếu đã trả tiền thay vào đó?” người bán hàng hỏi. “Ồ không,” người đàn
ông nói. “Như thế thì quá vô tình.”

COMMENTS

Tên

Discoveries,44,Documents,27,Entertainment,24,Funny,12,Health,19,Hưng Hà Thái Bình,16,IELTS,4,Memories,82,Review,7,Securities,4,Stories,58,Studies,102,Technology,45,thpt hưng nhân,10,Tips,59,videos,31,
ltr
item
Lê-Huynh.Vn: Funny bilingual English-Vietnamese jokes - Truyện cười song ngữ P1
Funny bilingual English-Vietnamese jokes - Truyện cười song ngữ P1
http://i.imgur.com/cNwOdjR.jpg
Lê-Huynh.Vn
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/09/funny-bilingual-english-vietnamese_22.html
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/09/funny-bilingual-english-vietnamese_22.html
true
1538767260075411593
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content