Share to be shared!

The story of a blind girl - Câu chuyện của một cô gái mù

love story,Life Learning,Inspirational story ,Quotes,Inspirational Quotes, Pictures and


There was a blind girl who hated herself just because she was blind. She hated everyone, except her loving boyfriend. He was always there for her. She said that if she could only see the world, she would marry her boyfriend.

One day, someone donated a pair of eyes to her and then she could see everything, including her boyfriend. Her boyfriend asked her, “now that you can see the world, will you marry me?”

The girl was shocked when she saw that her boyfriend was blind too, and refused to marry him. Her boyfriend walked away in tears, and later wrote a letter to her saying:

“Just take care of my eyes dear.”

This is how human brain changes when the status changed. Only few remember what life was before, and who’s always been there even in the most painful situations.

Dịch bởi HuynhICT

Có một cô gái mù, cô ghét chính mình chỉ bởi vì cô bị mù. Cô ghét mọi người, ngoại trừ chàng trai cô yêu,
Anh luôn ở cạnh cô. Cô nói rằng nếu cô có thể nhìn thấy thế giới cô sẽ cưới anh.
Một ngày, ai đó đã hiến tặng một cặp mắt cho cô và sau đó cô có thể nhìn thấy mọi thứ, bao gồm cả bạn trai cô nữa.
Bạn trai hỏi cô rằng, bây giờ em có thể nhìn thấy cả thế giới, em sẽ cưới anh chứ?
Cô gái cảm thấy hụt hẫng khi cô thấy rằng bạn trai cô cũng mù giống cô vậy, và cô đã từ chối anh. Chàng trai liền vội đi trong nước mắt, sau đó anh viết lại cho cô một lá thư cho cô ấy nói rằng:
"Hãy giữ gìn đôi mắt của anh em thân yêu"
Đây là cách mà tâm trí con người thay đổi khi tình trạng thay đổi. chỉ nhớ vài thứ về cuộc sống trước đây, và người đã luôn ở đó ngay cả trong những tình huống đau đớn nhất.
Tag : Stories

Bình Luận

Back To Top