Share to be shared!

Free Download Audio + PDF Set up to IELTS and Grammar For IELTS


   This course covers essential exam skills and language for IELTS in approximately sixty hours’ teaching time, and familiarises students quickly with the exam. The course covers both the Academic and General Training modules It provides students with invaluable advice on how to maximise their band score in the exam. Shorter, achievable exam-type tasks build students’ exam skills, before students try the more challenging tasks at authentic test level. The test practice sections at the end of each unit together constitute a whole sample IELTS test. The ‘With answers’ edition contains a full answer key and information on the exam, making it ideal for students preparing independently. For students with more time, the pocket-sized Personal Study Book provides extra vocabulary, grammar and writing practice. The Self-study Pack contains the Self-study Student’s Book and Audio CDs (2).

Step Up to IELTS covers essential exam skills and language for IELTS in approximately sixty hours of teaching time, and familiarises students quickly with the exam. The course covers both the Academic and General Training modules. Shorter, achievable exam-type tasks build students’ exam skills, before students try the more challenging tasks at authentic test level. The test practice sections at the end of each unit together constitute a whole sample IELTS test.

Link download
http://www.mediafire.com/?irmscj64tc0jge7

Password
giasuielts.vn

Chú ý: Download về đổi tên file thành StepuptoIELTS.rar và giải nén là có thể xem được


Cambridge Grammar for IELTS

Cuốn sách gồm 25 bài, mỗi bài gồm 4 phần:
A: Context listening: Phần này giới thiệu mục ngữ pháp của bài học trong một ngữ cảnh có liên quan đến bài thi IELTS. Điều này sẽ giúp bạn hiểu cấu trúc ngữ pháp dễ dàng hơn khi bạn học phần B. Phần này cũng cung cấp cho bạn những bài thực hành nghe hữu ích. Nghe phần ghi âm và trả lời câu hỏi, sau đó kiểm tra kết quả ở cuối sách trước khi bạn làm phần Grammar.

B: Grammar: Đọc hết phần này trước khi bạn làm phần bài tập ngữ pháp. Mỗi điểm ngữ pháp sẽ có phần giải thích và ví dụ minh họa. Bạn có thể quay lại phần này khi bạn đang làm phần bài tập.
C: Grammar exercises: Các bài tập thú vị để thực hành phần lý thuyết vừa học.
D: Test practice: Mỗi bài sẽ có một bài test là một phần trong kỳ thi IELTS (có thể là bài nghe, bài đọc, bài viết hoặc bài nói).
Bài kiểm tra đầu vào: Bạn có thể làm bài kiểm tra đầu vào trước khi học cuốn sách này để giúp bạn chọn nên học cái gì. Trả lời các câu hỏi và sau đó kiểm tra câu trả lời trong phần Key. Phần Key sẽ cho bạn biết những bài nào là quan trọng nhất với bạn.


Code:

Link Download:
Ebook+ CD: Cambridge – Grammar for IELTS (with answers)
Pass giải nén: www.msdiepielts.com


Tag : Studies

Bình Luận

Back To Top