Đáp án 100 câu phần 2 đường lối ĐCS Việt Nam ĐH Công Nghiệp HN

Phần 2: đường lối xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN. Đáp án câu hỏi trắc nghiệm: Đường lối CNH XHCN ở nước ta hiện lần đầu được xác ...

Phần 2: đường lối xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm:

 1. Đường lối CNH XHCN ở nước ta hiện lần đầu được xác định trong đại hội III.

 2. Đại hội III của đảng xác định: muốn cải biến tình hình kinh tế lạc hậu nước ta không có con đường nào khác ngoài con đường công nghiệp hóa XHCN.

 3. Nội dung nào không được xác định tại Hội nghị trung ương 7 khóa 3: Đối với công nghiệp phải làm có mức độ, ra sức phát triển nông nghiệp.

 4. Trước đổi mới nước ta tiến hành công nghiệp hóa theo mô hình khép kín hướng nội.

 5. Nội dung đường lối CNH XHCN không xác định tại đại hội IV: Phát triển nền kinh tế XHCN nhiều thành phần.

 6. Nội dung không được xác định tại đại hội V: Xây dựng cơ cấu công-nghiệp hiện đại.

 7. Ba chương trình kinh tế: lương thực, thực phẩm hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu được nêu trong đại hội VI.

 8. Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu được xác định tại đại hội V.

 9. Đại hội IV đưa ra thứ tự ưu tiên trong công nghiệp hóa là: công nghiệp nặng – nông nghiệp – công nghiệp nhẹ.

 10. Đại hội III 1960, đảng ta xác định phát triển công nghiệp nặng là mục tiêu hàng đầu và trực tiếp vì xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế.

 11. Đại hội VI đưa ra thứ tự ưu tiên mới trong CNH là: Nông nghiệp – CN hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu – CN nặng.

 12. Quan điểm CNH gắn với HĐH được xác định tại hội nghị lần thứ 7 TW VII (1-1994).

 13. Đại hội VII đã điều chỉnh chính sách CNH theo hướng phát triển nền kinh tế XHCN nhiều thành phần.

 14. Đại hội VII đã xác định yếu tố được coi là nền tảng và động lực của CNH-HDH là khoa học công nghệ.

 15. Thực hiện CNH HĐH gắn với sự phát triển của kinh tế tri thức bảo vệ tài nguyên môi trường đã xác định tại đại hội XI

 16. Đại hội VIII đã xác định yếu tố được coi là trung tâm của CNH, HĐH là con người.

 17. CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn. Được xác định tại đại hội XI.

 18. Đại hội X xác định phải coi phát triển kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và CNH HĐH

 19. Tính tất yếu của CNH đối với công cuộc xây dựng CNXH ở nước ta là cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu

 20. Khái niệm CNH HĐH lần đầu tiên được xác định ở HN TW lần thứ 7 khóa VII 1-1994

 21. Trước đổi mới chế độ bao cấp không được áp dụng ở nước ta là bao cấp qua chế độ sản phẩm

 22. Quan hệ hàng hóa tiền tệ bị coi nhẹ là hình thức cơ chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp

 23. Nội dung cơ chế bao cấp qua giá trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp nhà nước mua hàng hóa thấp hơn giá sản xuất

 24. Trong thời kỳ ngăn sông cấm chợ việc mua bán hàng hóa mà dân gian gọi là mua như cướp bán như cho vì nhà nước bán hàng thấp hơn giá trị thực và giá thị trường

 25. Nội dung của chỉ thị 100/CP/1981 được bộ chính trị ban hành công nhận khoán sản phẩm (http://LêVănHuynh.Vn)


 1. Cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp có ưu điểm phù hợp với nền kinh tế tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng

 2. Những nguyên nhân của hạn chế trong cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp do thừa nhận sản xuất hàng hóa và cơ chế thị trường, không thừa nhận sự tồn tại của nền kinh tế nhiều thành phần, nhanh chóng xóa bỏ sở hữu tư nhân và kinh tế cá thể tư nhân

 3. Nội dung của chỉ thị số 100 CT/TW ngày 13/1/1981 của ban bí thư trung ương khóa VI khoán sản phẩm trong nông nghiệp

 4. Căn cứ thực tế đảng ta quyết định thay đổi cơ chế quán lý kinh tế KHH tập trung bao cấp: nghị quyết khoán 3 của đảng bộ Vĩnh Phúc

 5. Địa phương thực hiện chính sách khoán sản phẩm đầu tiên trong cả nước: Vĩnh phúc

 6. Nghị quyết TW8 khóa V/1982 bàn về Giá lương tiền.

 7. Thời kì kinh tế KHH tập trung bao cấp thu mua hàng dưới hình thức giá nghĩa vụ

 8. Bản chất của kinh tế hàng hóa và kinh tế thị trường sản xuất ra hàng hóa để bán và thu giá trị qua trao đổi.

 9. Trong thời kỳ đổi mới ở nước ta, cơ chế thị trường không được sử dụng với mục đích quy định mức lương hiện vật cho người lao động trong các ngành sản xuất

 10. Quá trình đổi mới tư duy về kinh tế thị trường bắt đầu từ đại hội VI

 11. Mô hình kinh tế tổng quát ở nước ta hiện nay được đảng xác định tại đại hội IX nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

 12. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng củng cố và phát triển được xác định tại đại hội XI

 13. Đại hội XI - 2001 của đảng xác định: Tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN là tiền đề quan trọng thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế , đổi mới mô hình tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô, là mộ trong ba chiến lược trong 10 năm tới

 14. Đại hội XI của đảng xác định” nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường sự quản lý của nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản

 15. Đại hội XI xác định thể chế KTTT định hướng XHCN được hiểu là thể chế KTTT trong đó các thiết chế công cụ và nguyên tác vận hành được tự giáo tạo lập và sử dụng để phát triển lực lượng sản xuất cải thiện đời sống nhân dân.

 16. Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, 41. Điều chỉnh

 17. Theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế

 18. Tác động khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới

 19. Quyền lực của GCCN được tổ chức thành nhà nước dưới sự lãnh đạo của ĐCS.

 20. Mặt trận Liên Việt

 21. 1989

 22. Chuyên chính vô sản.

 23. Điều kiện quyết định trước tiên phải là thiết lập và không ngừng tăng cường CCVS, thực hiện và không ngừng phát huy quyền làm chủ của tập thể nhân dân lao động

 24. ĐLDT gắn liền với CNXH, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

 25. Hội người cao tuổi.Sau đây là đáp án dạng ABCD: các bạn so trong quyển bài tập rồi đối chiếu nhé. Lưu ý: chỉ là tham khảo:

51D..52..D..53..C..54C..55C.

.56A..57B..58..A..59C..60A..60A

61D..62B..63A..64A..65B.

.66A..67C...68B...69D..70B…

71.C..72A...73A..74C...75D.

.76A..77C..78A..79B..80A..

81B..82A..83D..84B..85D.

.86D..87A..88C..89C...90C.

.91A..92D..93C..94C..95A.

.96.C..97A..98B..99A..100A
Lưu ý: phần 1 đường lối đấu tranh giành chính quyền các bạn có thể xem tại link này , phải tham gia group K9 HaUI để xem.

Like và share nếu thấy hay.

…. Nếu copy bài này, hãy để lại nguồn http://HuynhICT.CFhttp://LêVănHuynh.Vn để cảm ơn tác giả (Huynh – ĐH TA1 K9 HaUI) đã ngồi gần 30 phút bấm bàn phím không ngừng nghỉ.
Tên

Discoveries,39,Documents,26,Entertainment,24,Funny,12,Health,18,Hưng Hà Thái Bình,15,IELTS,4,Memories,83,Science,24,Stories,58,Studies,102,Technology,19,thpt hưng nhân,9,Tips,57,videos,29,
ltr
item
Lê-Huynh.Vn: Đáp án 100 câu phần 2 đường lối ĐCS Việt Nam ĐH Công Nghiệp HN
Đáp án 100 câu phần 2 đường lối ĐCS Việt Nam ĐH Công Nghiệp HN
http://i.imgur.com/XEqPhTY.jpg
Lê-Huynh.Vn
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/11/ap-100-cau-phan-2-uong-loi-cs-viet-nam.html
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/
https://www.xn--l-huynh-jya.vn/2015/11/ap-100-cau-phan-2-uong-loi-cs-viet-nam.html
true
214796342330252446
UTF-8
ĐÃ TẢI HẾT CÁC BÀI ĐĂNG Not found any posts XEM HẾT ĐỌC HẾT TRẢ LỜI HỦY TRẢ LỜI XÓA By TRANG CHỦ TRANG BÀI ĐĂNG XEM HẾT ĐỀ XUẤT CHO BẠN NHÃN LƯU TRỮ TÌM KIẾM XEM TẤT CẢ BÀI ĐĂNG KHÔNG TÌM THẤY KẾT QUẢ VỀ TRANG CHỦ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy