Share to be shared!

Võ hiện đại - Trò chơi làm nổ bóng bay

Thứ 7 ngày 21 tháng 11 năm 2015, mặc dù ngày nhà giáo VN đã qua nhưng các bạn đã tổ chức một buổi giao lưu tăng quà và chúc thày mạnh khỏe.

Các bạn đã có một số câu hỏi mình đã thuật lại ở phần timeline.

Và đây là đội bị thua và phải bị phạt chơi như vậy.

Đây chỉ là phần chơi đôi đầu tiên. Có một video dài hơn cho các bạn chơi tiếp theo nhưng mình chưa lấy ở máy thầy nên chưa up được.

Bình Luận

Back To Top