Share to be shared!

The Rabbit and the Turtle - Thỏ và Rùa

One day a rabbit was boasting about how fast he could run. He was laughing at the turtle for being so slow. Much to the rabbit’s surprise, the turtle challenged him to a race. The rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. The fox was to be the umpire of the race. As the race began, the rabbit raced way ahead of the turtle, just like everyone thought.
The rabbit got to the halfway point and could not see the turtle anywhere. He was hot and tired and decided to stop and take a short nap. Even if the turtle passed him, he would be able to race to the finish line ahead of him. All this time the turtle kept walking step by step by step. He never quit no matter how hot or tired he got. He just kept going.
However, the rabbit slept longer than he had thought and woke up. He could not see the turtle anywhere! He went at full-speed to the finish line but found the turtle there waiting for him.
Moral: never underestimate the weakest opponent.

Dịch bởi HuynhICT

Một hôm, một con thỏ khoe khoang về khả năng chạy nhanh của nó. Nó đã cười chế giễu con rùa vì là đồ quá chậm chạp. Và rồi con thỏ bất ngờ rất nhiều, khi con rùa thách thức nó ở một cuộc thi chạy. Con thỏ nghĩ đây là một trò tốt và chấp nhận lời thử thách. Con cáo được cử làm trọng tài cho cuộc thi. Khi cuộc thi bắt đầu, con thỏ đã chạy thẳng về phía trước con rùa, giống như mọi người nghĩ, con thỏ chạy được nửa đường  nhanh đến nỗi không nhìn thấy con rùa đâu nữa. Nó thấy nóng và mệt và quyết định dừng chân để đánh một giấc ngủ trưa ngắn. Ngay cả khi con rùa vượt qua nó, nó nghĩ rằng vẫn có thể chạy tới đích trước con rùa. Tất cả thời gian này con rùa cứ đi từng bước từng bước một. Rùa không từ bỏ dù cho bất cứ ảnh hưởng của sự nóng bức và mệt mỏi, nó đi và tiếp tục đi...
Tuy nhiên, con thỏ ngủ nhiều hơn nó nghĩ và thức dậy. Nó không nhìn thấy con rùa đâu cả! nó chạy hết mình để đạt tới đích nhưng khi tới nơi nó nhìn thấy con rùa đang đứng ở đích chờ nó rồi.

Bài học: Đừng bao giờ đánh giá thấp những đối thủ yếu nhất.
Tag : Stories

Bình Luận

Back To Top