Share to be shared!

Helping Others - Giúp đỡ những người khácOnce there was a small boy named Shankar. He belonged to a poor family.  One day, he was crossing through the forest carrying some woods. He saw an old man who was very hungry.  Shankar wanted to give him some food, but he did not have food for his own.  So he continued on his way.  On his way he saw a deer who was very thirsty.  He wanted to give him some water, but he did not have water for himself.  So he went on his way ahead.  Then he saw a man who wanted to make a camp but he did not have woods.  Shankar asked his problem and gave some woods to him.  In return, he gave him some food and water.  Now he went back to the old man and gave him some food and gave some water to the deer. The old man and the deer were very happy.  Shankar than happily went on his way.

However, one day Shankar fell down the hill.  He was in pain but he couldn’t move and no one was there to help him.  But, the old man who he had helped before saw him, he quickly came and pulled him up the hill.  He had many wounds on his legs.  The deer whom shankar had gave water saw his wounds and quickly went to forest and brought some herbs.  After sometime his wounds were covered.  All were very happy that they were able to help each other.
Moral: If you help others, then they will also help you.

Dịch bởi Huynh ICT

Một lần có một cậu bé tên Shankar. Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo.

Một ngày nọ, Cậu mang gỗ đi qua rừng. Cậu thấy một người đàn ông già có vẻ rất đói. Shankar muốn cho người này bằng việc cho ông một ít thức ăn, nhưng cậu không có gì cả. Vì thế cậu tiếp tục đi.

Trên đường đi tiếp theo cậu thấy một con nai, nó có vẻ rất khát nước. Cậu muốn giúp bằng cách cho nó ít nước, nhưng cậu không mang tí nước nào cả. Vì thế cậu lại đi tiếp. Sau đó Cậu thấy một người đàn ông muốn làm một cái trại nhưng không đủ gỗ. Shankar đã hỏi vấn để của người này và cho anh ấy vài thanh gỗ. ngược lại, người này cho cậu ít thức ăn và nước. Bây giờ cậu quay lại người đàn ông già và cho ông thức ăn, cậu cũng cho nước cả con nai lúc nãy. Người đàn ông và con nai cảm thấy rất vui
Shankar cũng rất vui trên đường về.
Tuy nhiên, một ngày thường lệ. Shankar đã bị ngã xuống dưới một quả đồi. cậu đau lắm nhưng không thể di chuyển và cũng không ai ở đó giúp cậu. Nhưng may thay, người đàn ông người mà cậu đã từng giúp thấy cậu, Ông nhanh chóng tới và đẩy cậu lên đồi. Cậu đã bị nhiều vết thương ở chân. Con nai mà cậu cho nước lúc trước thấy những vết thương này đã nhanh chóng xuống rừng kiếm và mang về một vài cây thảo dược cho cậu. Sau một thời gian vết thương đã hồi phục. Tất cả đều cảm thấy vui vì đã có thể giúp được cho nhau.
Bài học: Nếu bạn giúp đỡ những người khác, sau đó họ sẽ cũng giúp bạn đấy.
Tag : Stories

Bình Luận

Back To Top