Share to be shared!

Một nhà hát tặng các bạn nữ ĐHTA1K9 - HaUI nhân ngày mùng 8/3/2016

Lớp có mấy mống thanh niên tập trung, hăng hái lên hát tặng mấy bạn :3
Thực ra thì không dám lên đâu, tính hay nhút nhát nhưng mà tự dưng mấy đứa òa lên bảo tất cả con trai lên hát thế là máu lên thôi :3
Tag : Memories

Bình Luận

Back To Top