Share to be shared!

Flycam cánh đồng ngô xã Tân Lễ

Được lấy cảm hứng từ một video up trên youtube. Mình đã lấy về và chế biến lại nó như vậy. Nguồn ở bên dưới miêu tả video này nhé. 

Bình Luận

Back To Top