Share to be shared!

[Vietsub] President Obama Holds a YSEALI Town Hall


[Full HD] Dịch bài phát biểu của tống tống Mỹ Barack Obama với những nhà thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bình Luận

Back To Top