Share to be shared!

Hướng dẫn đăng ký học phần / hủy học phần HaUI [Cập nhập 08/2016]

Năm ngoái mình có làm một video đăng ký học phần nhưng chỉ với mục đích là hướng dẫn cho mấy đứa trong lớp mù tịt cái này thôi. Nhưng đợt nọ vào xem lại thì thấy lượt xem tăng đột xuất, có lẽ cũng có nhiều người trong trường có hoàn cảnh tương tự, chính vì lý do đó mình đã cập nhập lại cái video này. Thực ra cái video lâu rồi nó không có cái captcha nên dễ. Giờ trường bổ sung thêm cái đó nên làm khó mấy em khóa dưới.

Hướng dẫn đăng kí học phần / hủy học phần khi đăng kí tự do theo mã môn học, không theo danh sách theo chuyên ngành. dttc.haui.edu.vn P/s: Chỉ vì nhiệt tình cái video đó mà mình mất tiền học lại môn GDTC 2.
Tag : Tips

Bình Luận

Back To Top