Tìm hiểu về đồng bằng sông Hồng - Môn cơ sở Văn hóa Việt Nam

Our presenter: Ng. Mai
Để làm quen với công việc làm thêm hè đầu tiên, mình chỉ đăng ký một môn trong kỳ phụ hè. Trong phần chính của môn học này, giáo viên chia lớp thành 6 nhóm để chuẩn bị cho từng khu vực của Việt Nam. Mỗi nhóm phải chuẩn bị một slide và thuyết trình để có một bài thuyết trình. Từ trước thì tôi luôn cảm thấy ngại ngùng và khá xấu hổ khi trình bày trước đám đông mọi người cũng như giáo viên. May mắn thay, tôi đã tham gia vào nhóm có bạn khá giỏi về kỹ năng thuyết trình qua đó tôi đã được học tập thêm khá nhiều. : D. Và mọi thứ đều khá thuận lợi. Chúng tôi cũng có một chuyến đi tuyệt vời đến bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Kết thúc môn học, tôi dành tron vẹn con A đầu tiên trong cuộc đời làm sinh viên. 
Mỗi người mọt sắc thái khác nhau, Bạn có thấy cô giáo chủ nhiệm sinh đẹp đang đứng đâu không?


Rực rỡ part 2?
 
Do vấn đề về thời gian, tôi đã khẩn trương làm đến 60 cái slides trong 1 buổi chiều
<


Và tôi cũng có bài tập lớn về thời Lê Sơ, các bạn có thể tham khảo nó ở bên trên.

Mùa hè có những trải nghiệm tuyệt vời về công việc và học tập.