Share to be shared!

Chia sẻ Slide thuyết trình từ mới tiếng Anh

Sau đây là một slide đơn giản do nhóm mình làm dùng để thuyết trình từ mới tiếng Anh
có đầy đủ từ mới, cách phát âm, hình ảnh giọng đọc. mọi người có thể xem qua. nếu có bất cứ thắc mắc vui lòng để lại bình luận phía dướiTag : Studies

Bình Luận

Back To Top