Share to be shared!

Thiết kế tạp chí song ngữ Du lịch và Giáo dục

Sau ba ngày miệt mài thiết kế tạp chí để kịp thời gian nộp cho cô giáo, tôi đã cho ra sản phẩm của cả nhóm. Đây là bài tập lớn thay vì bài thi kết thúc học phần.
Các bài trong tạp chí được lựa chọn ngẫu nhiên từ các chủ đề là du lịch và giáo dục, bài đã được dịch bởi 4 bạn trong nhóm đó là Mai, Linh, Lý và Tôi.
Mời các bạn cùng tham khảo và nhận xét.
Tag : Studies

Bình Luận

Back To Top