Share to be shared!

Những cách nói 'vui như Tết' trong tiếng Anh

Bạn có thể diễn tả tâm trạng hạnh phúc lâng lâng bằng những cách ví von "in seventh heaven", "over the moon".


We had a whale of a time on holiday. (Chúng tôi đang tận hưởng thời gian tuyệt vời của kỳ nghỉ).
Was Helen pleased about getting that job? - Pleased? She was on cloud nine! (Helen có hài lòng khi nhận công việc đó không? - Hài lòng như? Cô ấy như trên chín tầng mây!)

I was tickled pink to be invited. (Tôi rất vui khi được mời).
She was feeling on top of the world. (Cô ấy đang lâng lâng hạnh phúc).

I've been as happy as a clam since I moved to the country. (Tôi rất hạnh phúc từ khi chuyển về quê).
I'm buzzing for the holiday. (Tôi rất phấn khích về kỳ nghỉ).

She was over the moon about/with her new bike. (Cô bé cực kỳ sung sướng khi có xe đạp mới).
Since they got married, they’re in seventh heaven. (Từ lúc cưới, họ cứ như ở trên mây).
Tag : Studies

Bình Luận

Back To Top