Share to be shared!

Cùng Apax HQV tới Vườn Vua

Nhân dịp cả trung tâm được thưởng do đạt doanh số tháng 7, cả trung tâm tổ chức buổi Team building tới Vườn Vua - tại TX Phú Thọ. Thao thức cả đêm, đi tập trung rõ sớm mà đợi mòn cổ mới được điiiii. Công nhận vui ơi là vui, làm quen với bao nhiêu người mà làm cùng ít khi nói chuyện.

Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu cho các hoạt động tại đây

Cả nhóm chụp chung trước sảnh nhà chờ
Một vài hoạt động tự sướng quá chớn

Đạp xe đôi..... Như một cái tát vào mặt khi nghe một câu nói "Để thằng bên ngoài nó cướp thế kia à"
Okeee, Team đạp xe cùng nhau

Ăn cơm trưa, không quên seo phì

Nhất cái ổng áo đen ở giữa, kích thích vãi 

Mải chụp cháy mất con cá trên nồi rồi...

Nhất anh Thức

Mâm người lớn


Một trong những ngôi nhà ở đây theo phong cách Trung Hoa..
Tag : Memories

Bình Luận

Back To Top