Trường THCS Tân Lễ Lớp B khóa (2006 - 2010)

Một số hình ảnh chụp từ thời xưa khai quật lại. nhớ lại buổi học tin học tranh thủ thầy cô chưa đến với chiếc motorola trên tay mình đã làm nên kiệt tác.

Quỳnh và xe .

        còn nguyên cái ảnh trường THCS Tân Lễ năm nào.