Đám cưới Công bạn thân - Bùi Xá - Tân Lễ - Hưng Hà - Thái Bình
Vậy là thằng bạn thân nhất của mình cũng có vợ, thôi thì chúc nó trăm năm hạnh phúc, sống tới lúc đầu bạc răng long.
Xêm thêm tất cả các ảnh tại đây